User Tools

Site Tools


taxitnghnglotxemychnmtho

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

taxitnghnglotxemychnmtho [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​span class="​storyimage floated inlineimage"​ data-aop="​image">​
 +<span class="​image"​ data-attrib="​HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG"​ data-caption="​Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG"​ data-id="​94"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​94,&​quot;​p&​quot;:​93,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​1}">​
 + <​img alt="​Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG"​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​27&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​18&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPyKY9.img?​h=181&​amp;​w=270&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​
 +<span class="​caption truncate">​
 + <​span class="​attribution">​© HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG</​span>​
 + ​Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
 +</​span>​
 +</​span>​
 +<​p>​Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, chiếc taxi hãng Mai Linh biển số TP.HCM do tài xế Phạm Hữu Lanh (48 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) cầm lái đang chạy trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ đường Ấp Bắc đến đường Lê Thị Hồng Gấm. </​p> ​
  
 +
 +
 +<​p>​Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt, do lách một chiếc xe đạp, taxi bị mất lái tông vào đoàn xe đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Lý Thường Kiệt. </​p><​p>​Hậu quả, năm chiếc xe máy và một chiếc xe đạp bị húc ngã rạp trước đầu xe taxi. </p>
 + <​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​
 +<span class="​image"​ data-attrib="​HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG"​ data-caption="​Năm chiếc xe máy và một chiếc xe đạp bị chiếc taxi húc trong lúc chờ đèn đỏ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG"​ data-id="​143"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​143,&​quot;​p&​quot;:​93,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​2}">​
 + <​img alt="​Năm chiếc xe máy và một chiếc xe đạp bị chiếc taxi húc trong lúc chờ đèn đỏ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG"​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​64&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​43&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPyKYe.img?​h=427&​amp;​w=640&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size3column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​42&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPyKYe.img?​h=417&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size2column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​42&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPyKYe.img?​h=417&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​
 +<span class="​caption truncate">​
 + <​span class="​attribution">​© HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG</​span>​
 + Năm chiếc xe máy và một chiếc xe đạp bị chiếc taxi húc trong lúc chờ đèn đỏ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
 +</​span>​
 +</​span>​
 +
 + <​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​
 +<span class="​image"​ data-attrib="​HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG"​ data-caption="​Vụ tai nạn khiến gao thông tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt, TP. Mỹ Tho bị ùn ứ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG"​ data-id="​144"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​144,&​quot;​p&​quot;:​93,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​3}">​
 + <​img alt="​Vụ tai nạn khiến gao thông tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt, TP. Mỹ Tho bị ùn ứ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG"​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​64&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​43&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPyWtL.img?​h=427&​amp;​w=640&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size3column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​42&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPyWtL.img?​h=417&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size2column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​42&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPyWtL.img?​h=417&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​
 +<span class="​caption truncate">​
 + <​span class="​attribution">​© HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG</​span>​
 + Vụ tai nạn khiến gao thông tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt, TP. Mỹ Tho bị ùn ứ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
 +</​span>​
 +</​span>​
 +<​p>​Thông tin ban đầu, không có ai bị thương nặng.</​p><​p>​Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. </p>
 + 
 +</​div>​
 + </​HTML> ​
taxitnghnglotxemychnmtho.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)