User Tools

Site Tools


tangllamkhitanh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tangllamkhitanh [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​ArticleContent"><​p><​span class="​bold"><​img class="​logo-small"​ title=""​ src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​logo.gif"​ alt=""​ /> - Trong lễ tang của Lam Khiết Anh, Trương Vệ Kiện chính là người đọc kinh cầu nguyện cho cô.</​span></​p><​p class="​article-relate">​Người tình cuối tiết lộ Lam Khiết Anh ham cờ bạc, sống trong bệnh tật</​p><​p class="​article-relate">​Quan Chi Lâm không tin Lam Khiết Anh từng bị cưỡng hiếp thành tâm thần</​p><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image"><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-1.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Như đã dự định từ trước, tối 9/11, lễ tưởng nhớ Lam Khiết Anh được tổ chức tại nhà thờ Sainte Anne Catholic, Hong Kong.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image"><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-15.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Trương Vệ Kiện có mặt trong buổi tưởng nhớ "​ngọc nữ tâm thần"​ dù cả hai không hề quen biết từ trước. Theo Sina, diễn viên phim "​Trương Tam Phong" cho hay lý do anh đến viếng người đồng nghiệp là do cả hai cùng là người Công giáo.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image"><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-3.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Theo đó, những người có mặt tại buổi lễ sẽ đọc kinh cầu nguyện cho Lam Khiết Anh. Trương Vệ Kiện là người đọc kinh cầu nguyện cho người đồng nghiệp trước toàn thể mọi người.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image"><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-13.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Chị gái Lam Khiết Anh ăn mặc giản dị, đầu vẫn đội mũ đen và đeo khẩu trang trắng bịt kín mặt trong suốt buổi tang lễ.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image "><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-5.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Diễn viên Đào Đại Vũ cũng tới viếng người bạn học chung của mình. Cả hai không gặp nhau nhiều năm qua nhưng vẫn quan tâm tới nhau qua tin tức trên báo chí.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image"><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-12.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Diễn viên Đặng Tụy Văn cũng tới lễ tang '​ngọc nữ tâm thần'​.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image"><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-4.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Lý Lệ Trân và Thiệu Trọng Hành. Hai diễn viên từng hợp tác chung với Lam Khiết Anh trong phim "​Đại thời đại"​.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image"><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-8.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Dương Mạn Lợi - người thân thiết Lam Khiết Anh quãng thời gian cuối đời.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image "><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-9.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Nhiều người gửi hoa tới viếng Lam Khiết Anh khi không thể có mặt tại lễ tang của cô.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image "><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-14.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Ngoài dàn sao Hong Kong, bạn bè và nhiều người yêu quý Lam Khiết Anh cũng có mặt tại nhà thờ tiễn biệt cô lần cuối.</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"><​tbody><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image"><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​10/​08/​truong-ve-kien-va-dan-sao-hong-kong-toi-le-tang-ngoc-nu-tam-than-11.jpg"​ alt="​Trương Vệ Kiện và dàn sao tiễn biệt '​ngọc nữ tâm thần'​ lần cuối"​ /></​td></​tr><​tr><​td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Một người đàn ông tự nhận là fan của Lam Khiết Anh tới lễ viếng và giơ cao bảng khẩu hiệu với dòng chữ: "Ông lớn, hãy ra mặt tạ tội"​. Người này kêu gọi điều tra việc trước đây Lam Khiết Anh bị 2 ông lớn của ngành giải trí Hong Kong cưỡng hiếp khiến sự nghiệp lụi tàn.</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span class="​bold">​Băng Tâm</​span></​p><​div class="​inner-article"><​img class="​thumb2 left m-r-10"​ src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​05/​10/​chi-gai-lam-khiet-anh-toi-nhin-mat-em-lan-cuoi-3.jpg?​w=145&​amp;​h=101"​ alt="1 tuần sau khi Lam Khiết Anh đột tử, chị gái tới nhìn mặt em lần cuối"​ width="​145"​ height="​101"​ /><h4 class="​title f-14 c-000">​1 tuần sau khi Lam Khiết Anh đột tử, chị gái tới nhìn mặt em lần cuối</​h4><​p class="​summary d-table c-000">​Sáng 5/11 - sau gần 1 tuần em gái qua đời, chị gái của Lam Khiết Anh đã tới nhà xác nhận thi thể người nhà.</​p></​div><​div class="​inner-article"><​img class="​thumb2 left m-r-10"​ src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​11/​04/​12/​ong-trum-lang-phim-hong-kong-bi-chui-rua-tham-te-vi-tung-cuong-hiep-lam-khiet-anh-3.jpg?​w=145&​amp;​h=101"​ alt="'​Ông trùm' Hong Kong bị chửi rủa thậm tệ vì từng cưỡng hiếp Lam Khiết Anh" width="​145"​ height="​101"​ /><h4 class="​title f-14 c-000">'​Ông trùm' Hong Kong bị chửi rủa thậm tệ vì từng cưỡng hiếp Lam Khiết Anh</​h4><​p class="​summary d-table c-000">​Sự kiện Lam Khiết Anh đột ngột qua đời khiến Tăng Chí Vỹ - người được mệnh danh “Ông trùm” của làng phim Hong Kong - bị chỉ trích nặng nề. </​p></​div><​p>​  </​p></​div><​script>​
 +!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s)
 +{if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​
 +if(!f._fbq)f._fbq=n;​n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​
 +n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​
 +s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​
 +fbq('​init',​ '​262589407833317'​); ​
 +fbq('​track',​ '​PageView'​);​
 +</​script><​script type="​text/​javascript">​
 +        $(function () {
 +          $.ajaxSetup({ cache: true });
 +          $.getScript('//​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js',​ function () {
 +            FB.init({
 +              appId: '​833523336774156',​
 +              version: '​v2.12',​
 +              xfbml:true
 +            });
 +$('#​fb-share-clone'​).click(function(){
 +            FB.ui({
 +                method: '​share',​
 +                href: window.location.href,​
 +              }, function(response){});​
 +        });
  
 +          });
 +        });
 +      </​script>​
 +laodong </​HTML> ​
tangllamkhitanh.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)