User Tools

Site Tools


tanchytrongbnhbncchamicamunhhthnh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tanchytrongbnhbncchamicamunhhthnh [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​divNewsContent">​
 +    ​
  
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Cô bé Nguyễn Đỗ Thục Phương có biệt danh Ali (sinh năm 2013) là người mẫu và diễn viên nhí khá có tiếng tại Hà Nội."​ id="​img_377467"​ photoid="​377467"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-12-15422087574161843584298.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-12-15422087574161843584298.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-12-15422087574161843584298.jpg"​ w="​800"​ h="​1198"/></​div>​
 +
 +<​p>​Cô bé Nguyễn Đỗ Thục Phương có biệt danh Ali (sinh năm 2013) là người mẫu và diễn viên nhí khá có tiếng tại Hà Nội.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Ali được nhiều người biết đến qua các clip cover nhạc duyên dáng, đầy sáng tạo."​ id="​img_377468"​ photoid="​377468"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-11-15422087574141215860702.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-11-15422087574141215860702.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-11-15422087574141215860702.jpg"​ w="​800"​ h="​534"/></​div>​
 +
 +<​p>​Ali được nhiều người biết đến qua các clip cover nhạc duyên dáng, đầy sáng tạo.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Cô bé 5 tuổi này sở hữu hơn 80.000 lượt theo dõi trên trang nhạc cá nhân của mình."​ id="​img_377469"​ photoid="​377469"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-10-15422087574111940634342.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-10-15422087574111940634342.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-10-15422087574111940634342.jpg"​ w="​800"​ h="​1198"/></​div>​
 +
 +<​p>​Cô bé 5 tuổi này sở hữu hơn 80.000 lượt theo dõi trên trang nhạc cá nhân của mình.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Ali đã tham gia các show thời trang lớn như Vietnam Junior Fashion Week mùa thứ 6 tại Nha Trang."​ id="​img_377470"​ photoid="​377470"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-18-15422087574341655440930.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-18-15422087574341655440930.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-18-15422087574341655440930.jpg"​ w="​800"​ h="​534"/></​div>​
 +
 +<​p>​Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Ali đã tham gia các show thời trang lớn như Vietnam Junior Fashion Week mùa thứ 6 tại Nha Trang.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Ngoài ra, cô bé Ali còn đóng các phim ngắn, TVC quảng cáo và clip viral."​ id="​img_377471"​ photoid="​377471"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-17-154220875743048638905.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-17-154220875743048638905.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-17-154220875743048638905.jpg"​ w="​800"​ h="​534"/></​div>​
 +
 +<​p>​Ngoài ra, cô bé Ali còn đóng các phim ngắn, TVC quảng cáo và clip viral.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Ước mơ của bé Ali là được trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp."​ id="​img_377472"​ photoid="​377472"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-16-15422087574271942137528.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-16-15422087574271942137528.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-16-15422087574271942137528.jpg"​ w="​800"​ h="​1198"/></​div>​
 +
 +<​p>​Ước mơ của bé Ali là được trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Ali có gương mặt xinh xắn, mái tóc xoăn búp bê." id="​img_377473"​ photoid="​377473"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-14-15422087574191271478807.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-14-15422087574191271478807.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-14-15422087574191271478807.jpg"​ w="​800"​ h="​534"/></​div>​
 +
 +<​p>​Ali có gương mặt xinh xắn, mái tóc xoăn búp bê.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Trong bộ ảnh kỷ niệm 5 tuổi của mình, Ali mặc bộ váy màu vàng, mũ len vàng tự tin tạo dáng bên hoa cúc họa mi đầu mùa." id="​img_377474"​ photoid="​377474"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-1-154220875739126878531.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-1-154220875739126878531.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-1-154220875739126878531.jpg"​ w="​800"​ h="​1198"/></​div>​
 +
 +<​p>​Trong bộ ảnh kỷ niệm 5 tuổi của mình, Ali mặc bộ váy màu vàng, mũ len vàng tự tin tạo dáng bên hoa cúc họa mi đầu mùa.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Ali tạo dáng rất linh hoạt trong bộ ảnh, đôi mắt to tròn của cô bé thu hút mọi ánh nhìn."​ id="​img_377475"​ photoid="​377475"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-7-15422087574051190579956.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-7-15422087574051190579956.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-7-15422087574051190579956.jpg"​ w="​800"​ h="​1198"/></​div>​
 +
 +<​p>​Ali tạo dáng rất linh hoạt trong bộ ảnh, đôi mắt to tròn của cô bé thu hút mọi ánh nhìn.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Là người ghi lại những khoảnh khắc cho Ali, nhiếp ảnh Tùng Dương chia sẻ: “Chụp ảnh cho bé mình thấy bé rất vui vẻ thoải mái đặc biệt rất nhí nhảnh. Cô bé diễn rất tốt với nhiều biểu cảm và tạo dáng linh hoạt”."​ id="​img_377476"​ photoid="​377476"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-6-15422087574021881824698.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-6-15422087574021881824698.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-6-15422087574021881824698.jpg"​ w="​800"​ h="​534"/></​div>​
 +
 +<​p>​Là người ghi lại những khoảnh khắc cho Ali, nhiếp ảnh Tùng Dương chia sẻ: “Chụp ảnh cho bé mình thấy bé rất vui vẻ thoải mái đặc biệt rất nhí nhảnh. Cô bé diễn rất tốt với nhiều biểu cảm và tạo dáng linh hoạt”.</​p>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_377477"​ photoid="​377477"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-4-1542208757398962576981.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-4-1542208757398962576981.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-4-1542208757398962576981.jpg"​ w="​800"​ h="​1198"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_377478"​ photoid="​377478"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-3-15422087573951416555358.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-3-15422087573951416555358.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​14/​cuc-hoa-mi-ali-3-15422087573951416555358.jpg"​ w="​800"​ h="​534"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +<p style="​text-align:​ right;"><​strong>​Kim Bảo Ngân</​strong></​p>​
 +
 +<p style="​text-align:​ right;"><​i>​Ảnh:</​i><​strong>​ Tùng Dương</​strong></​p>​
 +
 +
 +    ​
 +
 +   
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +        ​
 +    ​
 +    ​
 +</​div><​script>​(function (d, s, id) {
 +    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +    if (d.getElementById(id)) return;
 +    js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +    js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.6&​appId=830263217081389";​
 +    fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script><​script type="​text/​lazyscript">​
 +            var fbClient = {
 +                version: '​v2.3',​
 +                appId: '​830263217081389',​
 +                xfbml: true,
 +                status: true,
 +                likeCB: null,
 +                loaded: null,
 +                init: function () {
 +                    var me = this;
 +
 +                    $(document).ready(function () {
 +                        if ($('#​fb-root'​).length === 0) {
 +                            $('​body'​).prepend('<​div id="​fb-root"></​div>'​);​
 +                        }
 +                        me.fbLoad('//​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js',​ function () {
 +                            FB.init({
 +                                appId: me.appId,
 +                                status: me.status,
 +                                xfbml: me.xfbml,
 +                                version: me.version
 +                            });
 +
 +                            FB.Event.subscribe('​xfbml.render',​ me.renderButton);​
 +                            FB.Event.subscribe('​edge.create',​ me.likeCB);
 +                        });
 +                    });
 +                },
 +                fbParse: function (ele) {
 +                    try {
 +                        FB.XFBML.parse(ele);​
 +                    } catch (e) {
 +                    }
 +                },
 +                fbLoad: function (url, callback) {
 +                    callback = (typeof callback != '​undefined'​) ? callback : {};
 +
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        url: url,
 +                        success: callback,
 +                        dataType: "​script",​
 +                        cache: true
 +                    });
 +                },
 +                getLikeShareCount:​ function (url, eleShare, eleLike, eleTotal) {
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        dataType: "​json",​
 +                        url: '​http://​api.facebook.com/​restserver.php?​method=links.getStats&​format=JSON&​urls='​ + url,
 +                        success: function (msg) {
 +                            if ($(eleShare) != null) {
 +                                var iCount = msg[0].share_count;​
 +                                if (iCount == 0) {
 +                                     ​$(eleShare).html(''​);​
 +                                }
 +                                else {
 +                                    $(eleShare).html(iCount);​
 +                                }
 +                            }
 +
 +                            if ($(eleLike) != null)
 +                                $(eleLike).html(msg[0].like_count);​
 +
 +                            if ($(eleTotal) != null)
 +                                $(eleTotal).html(msg[0].total_count);​
 +                        }
 +                    });
 +                },
 +                shareClick: function (hr) {
 +                    var wleft = screen.width / 2 - 700 / 2;
 +                    var wtop = screen.height / 2 - 450 / 2;
 +
 +                    var link = hr != null ? hr : document.location.href;​
 +
 +                    var w = window.open("​http://​www.facebook.com/​sharer.php?​u="​ + link, "chia sẻ",
 +                            '​toolbar=no,​ location=no,​ directories=no,​ status=no, menubar=no, scrollbars=no,​ resizable=no,​ copyhistory=no,​ width=700, height=485, top=' + wtop + ', left=' + wleft
 +                        );
 +                    w.focus();
 +                    return false;
 +                },
 +                fanpage: function () {
 +                    setTimeout(function () {
 +                        if (!$('​.social-share .fb-like iframe'​).is(':​visible'​))
 +                            $('​.social-share'​).remove();​
 +                    }, 10000);
 +                },
 +                renderButton:​ function () {
 +                    $('​.fb-send'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbSendWrap'​).children(':​not("​.fb-send"​)'​).remove();​
 +                    $('​.fb-like'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbLikeWrap'​).children(':​not("​.fb-like"​)'​).remove();​
 +                    $('​.imglikefake'​).addClass('​hidden'​);​
 +                    //​console.log('​vao'​);​
 +                },
 +                likeOnload: function (obj, width, height) {
 +                    $(obj).css({ '​display':​ '​block',​ '​width':​ width, '​height':​ height });
 +                }
 +            };
 +            fbClient.init();​
 +            //​fbClient.getLikeShareCount('​http://​dantri.com.vn/​news-20181115070545373.htm',​ '​.chiasefb i');
 +                </​script>​
 +laodong </​HTML> ​
tanchytrongbnhbncchamicamunhhthnh.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)