User Tools

Site Tools


tainghegamingnhnhnthanhcnhmthanhvm71tuytho

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tainghegamingnhnhnthanhcnhmthanhvm71tuytho [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div data-field="​body">​ 
 +<​p>​Theo xu hướng chung hiện nay, những chiếc tai nghe gaming thường được trang bị dải đèn RGB cho hợp tông với toàn bộ chiếc PC với khả năng biến màu đủ mọi hiệu ứng. Tuy nhiên, điều này gây ra một cơn đau đầu cho những game thủ theo trường phái đơn giản, không thích màu mè hầm hố bởi chẳng có mấy sản phẩm để mua cả.</​p><​p>​Chính vì vậy, chiếc tai nghe "lạc tông" hay nói khó nghe hơn là lỗi mốt Cosair HS60 thực sự trở thành một sản phẩm đáng giá! Đơn giản bởi nó rất... đơn giản, trông thanh cảnh mà vẫn đẹp mắt chứ không bị 'tắc kè hoa', rất phù hợp với game thủ '​sống nội tâm' không ưa khoe mẽ bắt mắt.</​p><​p>​Sau đây, chúng ta sẽ cùng mở hộp và đi sâu vào đánh giá chiếc tai nghe Cosair HS60 này:</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2710-15418666222531465874176.jpg"​ id="​img_12b4f880-e504-11e8-a1b9-5140f51fdecb"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 1." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 1." rel="​lightbox"​ photoid="​12b4f880-e504-11e8-a1b9-5140f51fdecb"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2710-15418666222531465874176.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Mặt trước hộp sản phẩm, trông khá đơn giản.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2713-1541866622254920792664.jpg"​ id="​img_12c76f10-e504-11e8-a1b9-5140f51fdecb"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 2." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 2." rel="​lightbox"​ photoid="​12c76f10-e504-11e8-a1b9-5140f51fdecb"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2713-1541866622254920792664.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Phía sau là phần giới thiệu với cả loạt những tính năng của sản phẩm.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2718-1541866622255948362882.jpg"​ id="​img_12d79bb0-e504-11e8-9583-21c3cfe8ef15"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 3." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 3." rel="​lightbox"​ photoid="​12d79bb0-e504-11e8-9583-21c3cfe8ef15"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2718-1541866622255948362882.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Bộ phụ kiện đi kèm Cosair HS60, giá trị nhất là chiếc USB sound card 7.1 phía trên cùng.</​p></​div></​div><​p>​Như đã khẳng định phía trên, Cosair HS60 có thiết kế thực sự là vô cùng đơn giản trang nhã, kiểu cách cũng cổ điển luôn và phiên bản tôi dùng test ở đây là màu đen hoàn toàn từ đầu đến cuối, ngoại trừ cái logo của Cosair màu bạc:</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2720-1541866622257448790973.jpg"​ id="​img_12ecf870-e504-11e8-95a6-a342ec523b1f"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 4." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 4." rel="​lightbox"​ photoid="​12ecf870-e504-11e8-95a6-a342ec523b1f"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2720-1541866622257448790973.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2721-15418666222582113439854.jpg"​ id="​img_1307fa80-e504-11e8-8cf3-8dff3881e809"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 5." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 5." rel="​lightbox"​ photoid="​1307fa80-e504-11e8-8cf3-8dff3881e809"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2721-15418666222582113439854.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Bộ điều khiển gồm nút xoay tăng giảm âm lượng và nút tắt mic.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2722-15418666222581921673012.jpg"​ id="​img_131bf7b0-e504-11e8-96b9-c77a3adabdf2"​ w="​2000"​ h="​1298"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 6." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 6." rel="​lightbox"​ photoid="​131bf7b0-e504-11e8-96b9-c77a3adabdf2"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2722-15418666222581921673012.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Earpad bằng da êm ái với kích thước lớn, trùm qua tai.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2724-15418666222601989045104.jpg"​ id="​img_133bdbc0-e504-11e8-8baa-513dc20a6d02"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 7." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 7." rel="​lightbox"​ photoid="​133bdbc0-e504-11e8-8baa-513dc20a6d02"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2724-15418666222601989045104.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Khớp nối chắc chắn, có thể kéo ra vào để cho vừa kích thước đầu từng người, lõi trong bằng thép.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2729-15418666222651576729034.jpg"​ id="​img_1374c610-e504-11e8-8cf3-8dff3881e809"​ w="​2000"​ h="​1113"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 8." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 8." rel="​lightbox"​ photoid="​1374c610-e504-11e8-8cf3-8dff3881e809"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2729-15418666222651576729034.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Đệm đầu cực êm, được bọc da và khâu quả trám trông rất trang nhã.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2727-1541866622262600972072.jpg"​ id="​img_13624f80-e504-11e8-ba76-f3a6fd1003aa"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 9." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 9." rel="​lightbox"​ photoid="​13624f80-e504-11e8-ba76-f3a6fd1003aa"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2727-1541866622262600972072.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Phía bên ngoài cũng được bọc da và in tên thương hiệu Corsair chìm, khá đẹp.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2726-15418666222601724822718.jpg"​ id="​img_134ddd20-e504-11e8-8ec5-dbab8df605ab"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 10." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 10." rel="​lightbox"​ photoid="​134ddd20-e504-11e8-8ec5-dbab8df605ab"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2726-15418666222601724822718.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2732-1541866622267166372047.jpg"​ id="​img_138763b0-e504-11e8-8e97-3b57b730c966"​ w="​2000"​ h="​1284"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 11." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 11." rel="​lightbox"​ photoid="​138763b0-e504-11e8-8e97-3b57b730c966"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2732-1541866622267166372047.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Tháo ra thì sẽ gắn được mic rời vào.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2733-15418666222701556478995.jpg"​ id="​img_13996510-e504-11e8-b4c1-fb791ef5d225"​ w="​2000"​ h="​1333"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 12." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 12." rel="​lightbox"​ photoid="​13996510-e504-11e8-b4c1-fb791ef5d225"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2733-15418666222701556478995.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Mic của Cosair HS60 rất cơ động, có thể kéo ra kéo vào chỉnh rất tiện.</​p></​div></​div><​p>​Nhìn chung thiết kế của Cosair HS60 rất đơn giản đồng thời cũng rất tiện dụng, vừa vặn với mọi cỡ đầu. Khung thép trên sản phẩm này rất chắc chắn, có lực ép vào đầu vừa phải, kết hợp với đệm tai và đệm đầu êm, trọng lượng vừa phải nên đeo lên rất thoải mái vừa vặn. Tuy nhiên do earpad bọc da phồng nên đeo lâu trong thời tiết nóng bức thì sẽ có cảm giác hơi bị bí bách.</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2739-1541866622274953966474.jpg"​ id="​img_13c2e610-e504-11e8-8cf3-8dff3881e809"​ w="​2000"​ h="​1335"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 13." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 13." rel="​lightbox"​ photoid="​13c2e610-e504-11e8-8cf3-8dff3881e809"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2739-1541866622274953966474.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​p>​Đi sâu về mặt sử dụng, Cosair HS60 được thiết kế chủ yếu là để chiến game với thứ đáng giá nhất chính là sound card USB 7.1 đi kèm. Khi cắm vào PC và chinh chiến trong các game như CS:GO và PUBG, COD Black Ops 4 thì chúng ta có thể nhận thấy rõ giá trị của âm thanh vòm 7.1 ngay. Theo đó thì các phương hướng âm thanh được tái hiện rõ ràng, rất chính xác. Âm trường của chiếc tai nghe này rất rộng nên từng tiếng động thể hiện rất tách bạch, nghe rõ từng bước đi hay đạn bắn đến từ hướng nào trên chiến trường.</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​10/​img2738-1541866622272897496149.jpg"​ id="​img_13abdba0-e504-11e8-a043-97bdca1af2d4"​ w="​2000"​ h="​1083"​ alt="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 14." title="​Cosair HS60: Tai nghe gaming nhã nhặn thanh cảnh, âm thanh vòm 7.1 tuyệt hảo - Ảnh 14." rel="​lightbox"​ photoid="​13abdba0-e504-11e8-a043-97bdca1af2d4"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​10/​img2738-1541866622272897496149.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​p>​Về mặt nghe nhạc, xem phim giải trí thì Cosair HS60 khá ổn, nhưng cũng dừng lại ở mức vừa phải mà thôi chứ không hay được. Dải âm bass khá chắc và âm cao hoàn hảo thường thấy ở các tai nghe gaming đem đến việc thể hiện tốt ở các thể loại EDM, tuy nhiên dải âm mid khá là kỳ quặc, tạo cảm giác hơi 'xa xăm' nên nghe nhạc pop hay những nhạc trọng lời ca sĩ hát thì không được hay cho lắm.<​br/></​p><​p>​Hiện tại, Cosair HS60 có giá khoảng 2 triệu đồng tại Việt Nam, thực sự là tốt cho một chiếc tai nghe gaming âm thanh vòm 7.1 có sound card USB đi kèm và chất lượng tốt. Tham khảo thêm TẠI ĐÂY. <​br/></​p>​ 
 +</​div>​ 
 + </​HTML> ​
tainghegamingnhnhnthanhcnhmthanhvm71tuytho.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)