User Tools

Site Tools


t0hngymai1511hn80triust11skhngthnhntinnhncucgi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t0hngymai1511hn80triust11skhngthnhntinnhncucgi [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="">​
 + 
 + (Dân việt) Từ 0h ngày mai (ngày 15/11) trở đi, các số điện thoại 11 số sẽ không còn nhận được nhắn tin hay cuộc gọi.<​p>​Hơn 80 triệu thuê bao 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số từ ngày 7/10. Các số thuê bao 11 số (cũ) và 10 số (mới) tương ứng đang có hiệu lực sử dụng song song tới hết hôm nay (ngày 14/​11).</​p><​p>​Sau đó, từ 0h ngày mai (ngày 15/11) trở đi, các số điện thoại 11 số sẽ không còn nhận được nhắn tin hay cuộc gọi. Cũng từ ngày này, khi một người gọi tới số điện thoại 11 số cũ sẽ nghe được lời hướng dẫn gọi theo số mới (hiệu lực tới 30/​6/​2019).</​p><​p>​Lưu ý: Toàn bộ quá trình chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số nói trên được các nhà mạng thực hiện tự động trên hệ thống và ngay với chiếc SIM hiện tại của người dùng, nên người dùng không cần phải thay SIM hay thực hiện thao tác gì khác.</​p><​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image"><​span class="​image"​ data-attrib="​danviet.vn"​ data-caption="​21 đầu số di động 11 số của 5 nhà mạng đã được chuyển đổi."​ data-id="​98"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​98,&​quot;​p&​quot;:​97,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​1}"><​img alt="​21 đầu số di động 11 số của 5 nhà mạng đã được chuyển đổi."​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​27&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​40&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPGc4r.img?​h=400&​amp;​w=267&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span><​span class="​caption truncate"><​span class="​attribution">​© danviet.vn</​span>&#​13;​
 + 21 đầu số di động 11 số của 5 nhà mạng đã được chuyển đổi.&#​13;​
 +</​span></​span><​p>​Bộ TTamp;TT khẳng định, việc chuyển đổi lần này không ảnh hưởng gì đến thuê bao 10 số hiện nay của các đầu số 090, 091, 098, 097, 092,… mà chỉ tác động đến các thuê bao 11 số. Các thuê bao 11 số khi chuyển sang thuê bao 10 số sẽ được thay mã cũ bằng mã mới, giữ nguyên các số cuối. Chẳng hạn, số thuê bao 0123.4567890 của VinaPhone sẽ chuyển sang 083.4567890,​ tức thay mã mạng cũ 0123 bằng mã mạng mới 083.</​p><​p>​Với việc quy hoạch kho số mới như trên, Việt Nam sẽ có trên 500 triệu số thuê bao di động 10 chữ số cho liên lạc người với người, và khoảng 1 tỉ số thuê bao di động cho liên lạc thiết bị với thiết bị để phát triển internet vạn vật.</​p>​
 + 
  
 + 
 +</​div>​
 + </​HTML> ​
t0hngymai1511hn80triust11skhngthnhntinnhncucgi.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)