User Tools

Site Tools


syriaskhngphntnorivotaycclclngncngoi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

syriaskhngphntnorivotaycclclngncngoi [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​span class="​storyimage floated inlineimage"​ data-aop="​image">​ 
 +<span class="​image"​ data-attrib="​hurriyetdailynews"​ data-caption="​Khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: hurriyetdailynews)"​ data-id="​101"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​101,&​quot;​p&​quot;:​100,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​1}">​ 
 + <​img alt="​Khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: hurriyetdailynews)"​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​27&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​20&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPtKUz.img?​h=203&​amp;​w=270&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​ 
 +<span class="​caption truncate">​ 
 + <​span class="​attribution">​© hurriyetdailynews</​span>​ 
 + Khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: hurriyetdailynews) 
 +</​span>​ 
 +</​span>​ 
 +<p> Sputnik đưa tin, Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội Syria, Chuẩn tướng Hasan Ahmad Hasan ngày 8/11 cho biết nhà chức trách nước này sẽ không để phần lãnh thổ nào dù là nhỏ nhất của Syria rơi vào tay Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hay bất kỳ các lực lượng khác.</​p>​ <p> Phát biểu với báo giới, Chuẩn tướng Hasan nêu rõ: "​Những ai cho rằng Syria sẽ để bất kỳ mảnh đất nào của nước này nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hay một số lực lượng khác thì nên suy nghĩ lại."</​p>​ <p> Tướng quân đội này lưu ý Damascus có quyền chống lại sự hiện diện quân sự của Mỹ và các thành viên khác của liên quân quốc tế với mọi biện pháp khả thi.</​p> ​  <​p>​ Chuẩn tướng Hasan nói thêm: "Sự thật duy nhất đã được chứng với toàn thế giới (đó là) Mỹ và những người ủng hộ nước này đang không chống khủng bố, họ chỉ đang giả vờ chính họ tham gia chống hoặc thông qua Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF)."</​p>​ <p> Theo quan chức quân sự cấp cao này, sự hậu thuẫn của Washington dành cho những phần tử khủng bố tại Syria đã được chứng minh bằng nhiều thông tin, theo đó cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được sơ tán khỏi những khu vực giao tranh bằng máy bay Mỹ./​.</​p>​ 
 +  
 +</​div>​ 
 + </​HTML> ​
syriaskhngphntnorivotaycclclngncngoi.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)