User Tools

Site Tools


sthtkhngngvchnphngthetrongxhitrungqucxa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sthtkhngngvchnphngthetrongxhitrungqucxa [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​p>​Chuyện phòng the ở Trung Hoa ở xã hội trước và quan niệm tình dục thời điểm này đã trải qua những thay đổi đáng kể. Trong xã hội Trung Quốc ban đầu, tình dục đồng giới, đa dâm và tình dục ngoài hôn nhân khá phổ biến.</​p> ​ <​p>​Ở Trung Hoa cổ đại, tình dục vốn không bị hạn chế và được thực hiện khá bừa bãi. Những vấn đề được nêu ra dưới đây sẽ giúp bạn khám phá nhiều bí ẩn bất ngờ về các khía cạnh của tình dục Trung Hoa cổ đại.</​p> ​ <​p><​strong>​Quan hệ tình dục lưỡng tính đã xuất hiện từ thời tiền sử</​strong></​p>​ <​p>​Người dân Tân Cương, một vùng xa xôi ở Tây Bắc Trung Quốc là nơi phát hiện ra những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc sớm nhất và đồ sộ nhất trong lịch sử. Các chạm khắc được phát hiện đầu tiên vào năm 1980 bởi một nhà khảo cổ học Trung Quốc, Wang Binghua.</​p> ​ <​p>​Trong số đó, nổi bật là bức tranh khắc đá khổng lồ 3.000 năm tuổi mô tả tư thế quan hệ lưỡng tính, với mặt nạ khỉ và nổi bật trên vách đá.</​p> ​ <​p><​strong>​Đàn ông đưa vợ của họ cho các du khách</​strong></​p>​ <p>  
 + <​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​ 
 +<span class="​image"​ data-attrib="​Khỏe Plus 24h" data-caption="​Đàn ông sẽ dâng vợ mình cho các du khách để cầu may mắn, thay máu cho gia tộc. Ảnh minh họa: Internet"​ data-id="​88"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​88,&​quot;​p&​quot;:​87,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​1}">​ 
 + <​img alt="​Đàn ông sẽ dâng vợ mình cho các du khách để cầu may mắn, thay máu cho gia tộc. Ảnh minh họa: Internet"​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​50&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​41&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPx7q6.img?​h=406&​amp;​w=500&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​ 
 +<span class="​caption truncate">​ 
 + <​span class="​attribution">​© Khỏe Plus 24h</​span>​ 
 + Đàn ông sẽ dâng vợ mình cho các du khách để cầu may mắn, thay máu cho gia tộc. Ảnh minh họa: Internet 
 +</​span>​ 
 +</​span>​ 
 + </​p> ​ <​p>​Người ở khu vực miền Bắc Trung Quốc được cho là hiếu khách hơn bất kỳ nơi nào khác trong xã hội xưa. Ngoài ra, đàn ông nơi đây có một tục lệ ngầm đó là sẵn sàng để cho khách thập phương (khách du lịch) có quan hệ tình dục với vợ của họ.</​p> ​  <​p>​Họ tin rằng, các khách thập phương là những người xuất chúng và nếu vợ của họ quan hệ tình dục với những người này một đêm sẽ có thể đem đến một dòng máu mới cho gia tộc, đồng thời báo trước một tương lai tốt đẹp hơn.</​p> ​ <p>Do vậy, người chồng sẽ chuẩn bị sẵn một căn phòng đầy đủ các nhu cầu để vị khách quý có thể tận hưởng những phút giây đê mê với vợ của mình.</​p> ​ <​p><​strong>​Hoàng đế có lịch trình chặt chẽ về “chuyện ấy”</​strong></​p>​ <p>  
 + <​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​ 
 +<span class="​image"​ data-attrib="​Khỏe Plus 24h" data-caption="​Hoàng đế có một lịch trình chặt chẽ để đảm bảo " data-id="​89"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​89,&​quot;​p&​quot;:​87,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​2}">​ 
 + <​img alt="​Hoàng đế có một lịch trình chặt chẽ để đảm bảo " data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​50&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​47&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPx1Z4.img?​h=466&​amp;​w=500&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​ 
 +<span class="​caption truncate">​ 
 + <​span class="​attribution">​© Khỏe Plus 24h</​span>​ 
 + ​Hoàng đế có một lịch trình chặt chẽ để đảm bảo  
 +</​span>​ 
 +</​span>​ 
 + </​p> ​ <​p>​Ở Trung Quốc cổ đại, các hoàng đế luôn được các nô bộc sắp xếp một lịch trình quan hệ tình dục rất chi tiết và dày đặc. Về cơ bản, nó là một vòng xoay liên tục đã được kiểm soát chặt chẽ của các thê thiếp đã được chọn từ danh sách hàng nghìn phi tần trong cung.</​p> ​  <​p>​Đến thời nhà Tùy, vị vua cuối cùng của triều đại khi đó là Tùy Dạng Đế (581 – 618) từng giữ bên mình 1 hoàng hậu, 2 hoàng thái phi, 6 ngự thiếp, 72 bà tần và hơn 3.000 nữ nhân trong hậu cung.</​p> ​ <​p>​Với cường độ và số lượng phi tần lớn như vậy thì việc sắp xếp lịch “phòng the” của Hoàng đế được coi là một nhiệm vụ tối quan trọng để bảo đảm long thể cho vua. Kính sự phòng là cơ quan riêng biệt chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý việc thị tẩm cung tần của hoàng đế.</​p> ​ <​p><​strong>​Hợp thức hóa các nhà thổ mại dâm</​strong></​p>​ <p>  
 + <​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​ 
 +<span class="​image"​ data-attrib="​Khỏe Plus 24h" data-caption="​Vào thời đại này, nhà thổ mại dâm được phép hoạt động. Ảnh minh họa: Internet"​ data-id="​90"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​90,&​quot;​p&​quot;:​87,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​3}">​ 
 + <​img alt="​Vào thời đại này, nhà thổ mại dâm được phép hoạt động. Ảnh minh họa: Internet"​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​50&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​38&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPx7qd.img?​h=378&​amp;​w=500&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​ 
 +<span class="​caption truncate">​ 
 + <​span class="​attribution">​© Khỏe Plus 24h</​span>​ 
 + Vào thời đại này, nhà thổ mại dâm được phép hoạt động. Ảnh minh họa: Internet 
 +</​span>​ 
 +</​span>​ 
 + </​p> ​ <​p>​Vào thế kỷ 14, Trung Quốc đã hợp thức hóa các nhà thổ là doanh nghiệp hợp pháp, đã đăng ký và nộp thuế cho triều đình. Do đó, vào khoảng thời gian này không có bất kỳ sự kỳ thị xã hội nào liên quan đến gái mại dâm và khách mua dâm.</​p> ​  <​p><​strong>​Bí ẩn “ghế trinh tiết” của Tùy Dạng Đế</​strong></​p>​ <p>  
 + <​span class="​storyimage smallfullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​ 
 +<span class="​image"​ data-attrib="​Khỏe Plus 24h" data-caption=""​ data-id="​91"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​91,&​quot;​p&​quot;:​87,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​4}">​ 
 + <​img alt=""​ data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​30&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​40&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBPx0hK.img?​h=400&​amp;​w=300&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​ 
 +<span class="​caption truncate">​ 
 + <​span class="​attribution">​© Khỏe Plus 24h</​span>​ 
 +  
 +</​span>​ 
 +</​span>​ 
 + </​p> ​ <​p>​Theo một ghi chép lịch sử thời nhà Tùy thì Tùy Dạng Đế thường có sở thích bắt cóc trẻ chưa đến tuổi vị thành niên và đặt vào “ghế trinh tiết”.</​p> ​ <​p>​Theo đó, ngay khi các cô gái ngồi lên chiếc ghế này thì các móc khóa sẽ lần lượt được bung ra, trói chặt tay chân của họ vào ghế. Đồng thời, chiếc đệm cơ học ở dưới ghế sẽ được điều chỉnh làm sao để hoàng đế có thể dễ ban phát “đặc ân” cho cô gái đó.</​p> ​ <​p><​strong>​Không khuyến khích đàn ông xuất tinh</​strong></​p>​ <​p>​Các tín ngưỡng Đạo giáo của xã hội Trung Quốc xưa cho rằng, đàn ông mất quá nhiều tinh trùng sẽ dẫn đến sức khỏe giảm sút, bệnh tật, thậm chí tử vong. Ngược lại, giữ gìn lượng tinh dịch sẽ giúp nuôi dưỡng cơ thể và tinh thần của nam giới .</​p> ​ <​p>​Theo đó, tinh trùng được hiểu là năng lượng cho cơ thể và họ khuyến khích nam giới đạt cực khoái bằng cách kích thích các bộ phận khác, thay vì xuất tinh.</​p>​ 
 +  
 +</​div>​ 
 + </​HTML> ​
sthtkhngngvchnphngthetrongxhitrungqucxa.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)