User Tools

Site Tools


spcivmtrongngitilunbctc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

spcivmtrongngitilunbctc [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​p>​ 
 +Tôi là một thanh niên 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa bình dị, còn một tuần nữa thôi là tôi cưới vợ. Cô ấy được đánh giá là khá ngoan ngoãn, chỉ có cách giao tiếp và ăn nói chưa được khôn ngoan.</​p><​p>​ 
 +Chuyện là gần đến ngày cưới mà tôi luôn có những giấc mơ đánh đấm, cộng thêm những ngày này tôi rất hay cáu gắt, ai làm gì không phải tôi lại cáu, quát nạt luôn. Đến các chị trong nhà mà tôi cũng quát nạt. Lúc nào trong người tôi cũng có cảm giác khó chịu, không vừa lòng với mọi thứ. Mọi người cho tôi lời khuyên để giảm bớt sự hung hãn trong người. Xin nói thêm, gia đình tôi và vợ sắp cưới khá hòa đồng, vui vẻ. Chúng tôi không cãi nhau hay có bất cứ điều gì phiền lòng cả.</​p><​p style="​text-align:​right;">​ 
 +<​strong>​Hằng</​strong></​p><​p>​ 
 +<em style="​margin:​0px;​padding:​0px;​color:​rgb(51,​51,​51);">​Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.</​em></​p>​ </​div>​ 
 +laodong </​HTML> ​
spcivmtrongngitilunbctc.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)