User Tools

Site Tools


solocajennieblackpinkcnchahthotrosrcrchchunblnsn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

solocajennieblackpinkcnchahthotrosrcrchchunblnsn [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +<!-- Kham pha -->
 +
 +
 +<​p>​Mới đây, người hâm mộ đã rất nhanh nhạy khi phát hiện ra tài khoản chính thức của Rosé (Black Pink) vừa được lập trên Spotify. Như vậy, sau Jennie, cô nàng hát chính là thành viên thứ 2 của nhóm có tài khoản riêng trên hệ thống nghe nhạc nổi tiếng. Động thái này khiến người hâm mộ tự hỏi rằng: Phải chăng Rosé sắp sửa được tung ca khúc solo?</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption active"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​14/​photo-1-1542177008610378205616.jpg"​ id="​img_9c84da10-e7d6-11e8-989c-0f1a138d3e1d"​ w="​554"​ h="​653"​ alt="​SOLO của Jennie (Black Pink) còn chưa hết hot, Rosé đã rục rịch chuẩn bị lên sàn? - Ảnh 1." title="​SOLO của Jennie (Black Pink) còn chưa hết hot, Rosé đã rục rịch chuẩn bị lên sàn? - Ảnh 1." rel="​lightbox"​ photoid="​9c84da10-e7d6-11e8-989c-0f1a138d3e1d"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​14/​photo-1-1542177008610378205616.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​14/​mugobj153075226817928995-15421771230491383382756.jpg"​ id="​img_e112bf80-e7d6-11e8-b45d-8191f5f22964"​ w="​1080"​ h="​1620"​ alt="​SOLO của Jennie (Black Pink) còn chưa hết hot, Rosé đã rục rịch chuẩn bị lên sàn? - Ảnh 2." title="​SOLO của Jennie (Black Pink) còn chưa hết hot, Rosé đã rục rịch chuẩn bị lên sàn? - Ảnh 2." rel="​lightbox"​ photoid="​e112bf80-e7d6-11e8-b45d-8191f5f22964"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​14/​mugobj153075226817928995-15421771230491383382756.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Tài khoản chính thức của Rosé trên Spotify.</​p></​div></​div><​p><​span style="">​Trước đây, chủ tịch Yang Hyun Suk cũng từng chia sẻ rằng sau Jennie sẽ đến lượt Rosé lên sàn solo. Do đó, đông đảo fan Black Pink tin rằng thần tượng của mình cũng sẽ sớm được tung bài hát riêng trước khi năm 2018 kết thúc.</​span><​br/></​p><​p>​Hôm 12/11, Jennie đã trở thành thành viên đầu tiên của Black Pink ra mắt solo với bài hát "​SOLO"​. Không lâu sau khi bài hát được phát hành, "​SOLO"​ đã và đang "càn quét" các BXH nhạc số. Sự thành công của ca khúc này khiến fan của các cô gái nhà YG vô cùng trông đợi vào bài hát với màu giọng độc đáo của Rosé được lên sóng trong thời gian tới.</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode active"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​14/​photo-1-15421770112591940091983.jpg"​ id="​img_9eb0bac0-e7d6-11e8-b3e4-abe53320f1dd"​ w="​1080"​ h="​1620"​ alt="​SOLO của Jennie (Black Pink) còn chưa hết hot, Rosé đã rục rịch chuẩn bị lên sàn? - Ảnh 3." title="​SOLO của Jennie (Black Pink) còn chưa hết hot, Rosé đã rục rịch chuẩn bị lên sàn? - Ảnh 3." rel="​lightbox"​ photoid="​9eb0bac0-e7d6-11e8-b3e4-abe53320f1dd"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​14/​photo-1-15421770112591940091983.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Jennie vừa tung "​SOLO"​ chưa được bao lâu thì Rosé đã rục rịch chuẩn bị lên sàn.</​p></​div></​div><​p style="​text-align:​ right;"><​span style=""><​i>​Nguồn tham khảo: FB</​i></​span><​br/></​p> ​
 +
 +
 +</​div><​script>​
 +(runinit = window.runinit || []).push(function () {
 +var footerFbSdk = {
 +isLoaded: false,
 +init: function () {
 +var me = this;
 +$(window).scroll(function () {
 +if ($('​.k14-home'​).length > 0 && $('#​liSuKien'​).length > 0) {
 +var pScrollCuon = $(window).scrollTop();​
 +var liSuKienTop = $('#​liSuKien'​).offset().top;​
 +if (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +}
 +else if (!me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +});
 +},
 +LoadFbSdk: function () {
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.8";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +}
 +};
 +
 +footerFbSdk.init();​
 +});
 +</​script>​
 + </​HTML> ​
solocajennieblackpinkcnchahthotrosrcrchchunblnsn.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)