User Tools

Site Tools


snlamuntphxybncphtrnthgiikinht

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

snlamuntphxybncphtrnthgiikinht [2018/11/15 16:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​page-article">​
  
 +
 +
 +
 +<div id="​main-article-body">​
 +<div id="​article-content-left"​ class="​abc-column"​ data-id="​1070393"​ data-zone="​3"​ data-url="​https://​www.tienphong.vn/​kinh-te/​son-la-muon-dot-pha-xay-ban-do-ca-phe-tren-the-gioi-1343527.tpo"​ data-tile="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ">
 +
 +
 +<article class="​main-article article-col-ab"​ data-id="​1070393"><​header class="​article-header">​
 +
 +
 +
 +</​header>​
 +
 +
 +<p class="​article-sapo cms-desc">​
 +TPO - Từ vùng đất cao nguyên Nà Sản- Mộc Châu, tạo nên khí hậu ôn hoà, chỉ trong 8 tháng, một nhà máy chế biến sâu tinh chế cà phê từ sản phẩm cà phê Sơn La đã chính thức được xây dựng và đi vào hoạt động. Lãnh đạo tỉnh Sơn La kỳ vọng: Arabica của đất Tây Bắc với thương hiệu Blue Sơn La, sở hữu những đặc tính riêng biệt sẽ mang lại danh tiếng và cơ hội phát triển kinh tế cho địa phương.
 +</p>
 +<div class="​clearfix">​
 +<div class="​article-col-b"​ style="​width:​ 100%">​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​article-body cms-body AdAsia"​ id="​article-body">​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 1" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la2_sxsc.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la2_sxsc.jpg"​ data-desc="​Sáng nay 8/11, tại Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai trương nhà máy cà phê chế biến tinh sâu đầu tiên tại tỉnh Sơn la- Phúc Sinh Sơn La. Dự án như một cam kết của Doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng phát triển kinh tế, xoá nghèo cho tỉnh vùng cao Tây Bắc."​ cms-photo-caption="​Sáng nay 8/11, tại Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai trương nhà máy cà phê chế biến tinh sâu đầu tiên tại tỉnh Sơn la- Phúc Sinh Sơn La. Dự án như một cam kết của Doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng phát triển kinh tế, xoá nghèo cho tỉnh vùng cao Tây Bắc."/><​span class="​fig">​Sáng nay 8/11, tại Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai trương nhà máy cà phê chế biến tinh sâu đầu tiên tại tỉnh Sơn la- Phúc Sinh Sơn La.  Dự án như một cam kết của Doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng phát triển kinh tế, xoá nghèo cho tỉnh vùng cao Tây Bắc. </​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 2" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la1_btzc.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la1_btzc.jpg"​ data-desc="​Phát biểu tại lễ khai trương, ông Cầm Ngọc Minh, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Đây là nhà máy thứ 2 hoàn thành đi vào sản xuất trong số 6 nhà máy chế biến đã đăng ký vào tỉnh Sơn la năm 2017- đánh dấu sự tích cực vận hành phát triển kinh tế tỉnh. Theo ông Minh, 10 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La đã đạt 115 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu đầu tiên về đích trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. năm 2018, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, tinh bột sắn, chè đường đã được xuất khẩu ra thị trường 12 nước trên thế giới."​ cms-photo-caption="​Phát biểu tại lễ khai trương, ông Cầm Ngọc Minh, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Đây là nhà máy thứ 2 hoàn thành đi vào sản xuất trong số 6 nhà máy chế biến đã đăng ký vào tỉnh Sơn la năm 2017- đánh dấu sự tích cực vận hành phát triển kinh tế tỉnh. Theo ông Minh, 10 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La đã đạt 115 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu đầu tiên về đích trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. năm 2018, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, tinh bột sắn, chè đường đã được xuất khẩu ra thị trường 12 nước trên thế giới."/><​span class="​fig">​Phát biểu tại lễ khai trương, ông Cầm Ngọc Minh, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Đây là nhà máy thứ 2 hoàn thành đi vào sản xuất trong số 6 nhà máy chế biến đã đăng ký vào tỉnh Sơn la năm 2017- đánh dấu sự tích cực vận hành phát triển kinh tế tỉnh. Theo ông Minh, 10 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La đã đạt 115 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu đầu tiên về đích trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. năm 2018, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, tinh bột sắn, chè đường  đã được xuất khẩu ra thị trường 12 nước trên thế giới.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 3" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la3_vjoh.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la3_vjoh.jpg"​ data-desc="​“Giải pháp cơ bản của tỉnh Sơn la là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiện Sơn La đang tập trung cao cho hoạt động xúc tiến mời gọi các Doanh nghiệp có tâm, có tầm mở rộng hoạt động xúc tiến mở rộng phát triển kinh tế tỉnh.”, ông Minh khẳng định."​ cms-photo-caption="​“Giải pháp cơ bản của tỉnh Sơn la là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiện Sơn La đang tập trung cao cho hoạt động xúc tiến mời gọi các Doanh nghiệp có tâm, có tầm mở rộng hoạt động xúc tiến mở rộng phát triển kinh tế tỉnh.”, ông Minh khẳng định."/><​span class="​fig">​“Giải pháp cơ bản của tỉnh Sơn la là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiện Sơn La đang tập trung cao cho hoạt động xúc tiến mời gọi các Doanh nghiệp có tâm, có tầm mở rộng hoạt động xúc tiến mở rộng phát triển kinh tế tỉnh.”, ông Minh khẳng định.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 4" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la4_cgqg.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la4_cgqg.jpg"​ data-desc="​Theo lãnh đạo tỉnh, Sơn La có địa hình đồi núi xen kẽ các thung lũng với 2 cao nguyên Nà Sản- Mộc Châu, tạo nên các tiểu vùng khí hậu khác nhau, ồn hoà và có hai mùa tương phản. Với nền đất đỏ vàng tầng dầy phì nhiêu, rất phù hợp cho trồng cây công nghiệp, trong đó có cà phê. Cà phê Arabica được trồng trên địa hình đó, hấp thu thổ nhưỡng tốt đất đai, lại nằm ở vị trí độ cao phía Bắc ít phải tưới. Arabica của Tây Bắc với thương hiệu Bule Sơn La, sở hữu đặc tính riêng biệt với mùi thơm hương hoa, và ít vị đắng được xếp vào hạng cà phê đặc biệt – Specialty Coffee, sánh ngang với những cái tên danh tiếng trên bản đồ thế giới…"​ cms-photo-caption="​Theo lãnh đạo tỉnh, Sơn La có địa hình đồi núi xen kẽ các thung lũng với 2 cao nguyên Nà Sản- Mộc Châu, tạo nên các tiểu vùng khí hậu khác nhau, ồn hoà và có hai mùa tương phản. Với nền đất đỏ vàng tầng dầy phì nhiêu, rất phù hợp cho trồng cây công nghiệp, trong đó có cà phê. Cà phê Arabica được trồng trên địa hình đó, hấp thu thổ nhưỡng tốt đất đai, lại nằm ở vị trí độ cao phía Bắc ít phải tưới. Arabica của Tây Bắc với thương hiệu Bule Sơn La, sở hữu đặc tính riêng biệt với mùi thơm hương hoa, và ít vị đắng được xếp vào hạng cà phê đặc biệt – Specialty Coffee, sánh ngang với những cái tên danh tiếng trên bản đồ thế giới…"/><​span class="​fig">​Theo lãnh đạo tỉnh, Sơn La có địa hình đồi núi xen kẽ các thung lũng với 2 cao nguyên Nà Sản- Mộc Châu, tạo nên các tiểu vùng khí hậu khác nhau, ồn hoà và có hai mùa tương phản. Với nền đất đỏ vàng tầng dầy phì nhiêu, rất phù hợp cho trồng cây công nghiệp, trong đó có cà phê. Cà phê Arabica được trồng trên địa hình đó, hấp thu thổ nhưỡng tốt đất đai, lại nằm ở vị trí độ cao phía Bắc ít phải tưới. Arabica của Tây Bắc với thương hiệu Bule Sơn La, sở hữu đặc tính riêng biệt với mùi thơm hương hoa, và ít vị đắng được xếp vào hạng cà phê đặc biệt – Specialty Coffee, sánh ngang với những cái tên danh tiếng trên bản đồ thế giới…</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 5" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la6_qtls.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la6_qtls.jpg"​ data-desc="​Phúc Sinh Sơn La là nhà máy thứ 6 của hệ thống Phúc Sinh Group được đưa vào hoạt động sau 5 nhà máy Cà phê và Gia vị, nông sản tại Bình Dương, ĐăcLăk. Nhà máy Phúc Sinh Sơn La có tổng quy mô 45 hecta, giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đã hoàn thành sau 8 tháng xây dựng. 100% lao động tại nhà máy là người địa phương. Nhà máy Phúc Sinh Sơn La chính thức đi vào hoạt động sẽ cung cấp cà phê chỉ dẫn địa lý Arabica Sơn La, năng suất 20.000 tấn cà phê tươi/năm phục vụ cho thị trường xuất khẩu, tiêu dùng Việt nam và tiến tới nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế." cms-photo-caption="​Phúc Sinh Sơn La là nhà máy thứ 6 của hệ thống Phúc Sinh Group được đưa vào hoạt động sau 5 nhà máy Cà phê và Gia vị, nông sản tại Bình Dương, ĐăcLăk. Nhà máy Phúc Sinh Sơn La có tổng quy mô 45 hecta, giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đã hoàn thành sau 8 tháng xây dựng. 100% lao động tại nhà máy là người địa phương. Nhà máy Phúc Sinh Sơn La chính thức đi vào hoạt động sẽ cung cấp cà phê chỉ dẫn địa lý Arabica Sơn La, năng suất 20.000 tấn cà phê tươi/năm phục vụ cho thị trường xuất khẩu, tiêu dùng Việt nam và tiến tới nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế."/><​span class="​fig">​Phúc Sinh Sơn La là nhà máy thứ 6 của hệ thống Phúc Sinh Group được đưa vào hoạt động sau 5 nhà máy Cà phê và Gia vị, nông sản tại Bình Dương, ĐăcLăk. Nhà máy Phúc Sinh Sơn La có tổng quy mô 45 hecta, giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đã hoàn thành sau 8 tháng xây dựng. 100% lao động tại nhà máy là người địa phương. Nhà máy Phúc Sinh Sơn La chính thức đi vào hoạt động sẽ cung cấp cà phê chỉ dẫn địa lý Arabica Sơn La, năng suất 20.000 tấn cà phê tươi/năm phục vụ cho thị trường xuất khẩu, tiêu dùng Việt nam và tiến tới nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 6" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la7_wxxo.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la7_wxxo.jpg"​ data-desc="​Chia sẻ câu chuyện về lý do tại sao lại quyết định đầu tư vào tỉnh nghèo Sơn La, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT công ty Phúc Sinh đã kể lại. Ông Thông nói, “Cữ tháng 3/2017 tôi và bạn tôi đi Tây Bắc. Chúng tôi thu xếp lên đường đến Sơn La vào buổi tối; sáng hôm sau tôi đi thăm và bất ngờ thấy nhiều vùng cà phê quá, và đất đai không kém gì tây Nguyên. Tôi tự hỏi vì sao Sơn La đất tốt, mà lại không có nhiều cà phê xuất khẩu, bèn xin ít hạt về thử và thấy vị của nó thật tuyệt vời. Câu hỏi khi trở về Sài Sòn của tôi là Phúc Sinh có thể xây nhà máy tại Sơn La được không. Chúng tôi nên bắt đầu từ đâu đối với hạt cà phê Sơn La”."​ cms-photo-caption="​Chia sẻ câu chuyện về lý do tại sao lại quyết định đầu tư vào tỉnh nghèo Sơn La, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT công ty Phúc Sinh đã kể lại. Ông Thông nói, “Cữ tháng 3/2017 tôi và bạn tôi đi Tây Bắc. Chúng tôi thu xếp lên đường đến Sơn La vào buổi tối; sáng hôm sau tôi đi thăm và bất ngờ thấy nhiều vùng cà phê quá, và đất đai không kém gì tây Nguyên. Tôi tự hỏi vì sao Sơn La đất tốt, mà lại không có nhiều cà phê xuất khẩu, bèn xin ít hạt về thử và thấy vị của nó thật tuyệt vời. Câu hỏi khi trở về Sài Sòn của tôi là Phúc Sinh có thể xây nhà máy tại Sơn La được không. Chúng tôi nên bắt đầu từ đâu đối với hạt cà phê Sơn La”."/><​span class="​fig">​Chia sẻ câu chuyện về lý do tại sao lại quyết định đầu tư vào tỉnh nghèo Sơn La, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT công ty Phúc Sinh đã kể lại. Ông Thông nói, “Cữ  tháng 3/2017 tôi và bạn tôi đi Tây Bắc. Chúng tôi thu xếp lên đường đến Sơn La vào buổi tối; sáng hôm sau tôi đi thăm và bất ngờ thấy nhiều vùng cà phê quá, và đất đai không kém gì tây Nguyên. Tôi tự hỏi vì sao Sơn La đất tốt, mà lại không có nhiều cà phê xuất khẩu, bèn xin ít hạt về thử và thấy vị của nó thật tuyệt vời. Câu hỏi khi trở về Sài Sòn của tôi  là Phúc Sinh có thể xây nhà máy tại Sơn La được không. Chúng tôi nên bắt đầu từ đâu đối với hạt cà phê Sơn La”.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 7" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la10_gmrl.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la10_gmrl.jpg"​ data-desc="​Cùng đó, ông Thông chia sẻ: Sau đó, tôi đã liên hệ tiếp xúc và tiến hành thủ tục xin giấy phép. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND địa phương , tôi đã tiến hành xây dựng nhà máy với thời gian rất nhanh chỉ 8 tháng- đến 28/9 khai trương nhà máy và hôm nay bắt đầu chạy. “Từ hôm nay Phúc Sinh bắt đầu sản phẩm để mang cà phê Sơn La ra thế giới. Đây là nhà máy quy mô bài bản nhất trong hệ thống Phúc Sinh.“, nhà đầu tư vào Sơn La chia sẻ" cms-photo-caption="​Cùng đó, ông Thông chia sẻ: Sau đó, tôi đã liên hệ tiếp xúc và tiến hành thủ tục xin giấy phép. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND địa phương , tôi đã tiến hành xây dựng nhà máy với thời gian rất nhanh chỉ 8 tháng- đến 28/9 khai trương nhà máy và hôm nay bắt đầu chạy. “Từ hôm nay Phúc Sinh bắt đầu sản phẩm để mang cà phê Sơn La ra thế giới. Đây là nhà máy quy mô bài bản nhất trong hệ thống Phúc Sinh.“, nhà đầu tư vào Sơn La chia sẻ"/><​span class="​fig">​Cùng đó, ông Thông chia sẻ: Sau đó, tôi đã liên hệ tiếp xúc và tiến hành thủ tục xin giấy phép. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND địa phương , tôi đã tiến hành xây dựng nhà máy với thời gian rất nhanh chỉ 8 tháng- đến 28/9 khai trương nhà máy và hôm nay bắt đầu chạy. “Từ hôm nay Phúc Sinh bắt đầu sản phẩm để mang cà phê Sơn La ra thế giới. Đây là nhà máy quy mô bài bản nhất trong hệ thống Phúc Sinh.“,  nhà đầu tư vào Sơn La chia sẻ</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 8" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la5_mrel.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la5_mrel.jpg"​ data-desc="​Ông Vũ Việt Thắng, tổng giám đốc Phúc Sinh Sơn La cũng nói chúng tôi chọn mảng sản xuất chế biến cà phê sâu dù còn nhiều thách thức nhưng cũng có những niềm tin lớn lao về đầu tư, về sự ủng hộ của các cấp chính quyền, của những người trồng cà phê Sơn La để ra những sản phẩm tốt nhất làm được những điều tốt đẹp hơn cho cà phê." cms-photo-caption="​Ông Vũ Việt Thắng, tổng giám đốc Phúc Sinh Sơn La cũng nói chúng tôi chọn mảng sản xuất chế biến cà phê sâu dù còn nhiều thách thức nhưng cũng có những niềm tin lớn lao về đầu tư, về sự ủng hộ của các cấp chính quyền, của những người trồng cà phê Sơn La để ra những sản phẩm tốt nhất làm được những điều tốt đẹp hơn cho cà phê."/><​span class="​fig">​Ông Vũ Việt Thắng, tổng giám đốc Phúc Sinh Sơn La  cũng nói chúng tôi chọn mảng sản xuất chế biến cà phê sâu dù còn nhiều thách thức nhưng cũng có những niềm tin lớn lao về đầu tư, về sự ủng hộ của các cấp chính quyền, của những người trồng cà phê Sơn La để ra những sản phẩm tốt nhất làm được những điều tốt đẹp hơn cho cà phê.</​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 9" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la8_latj.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la8_latj.jpg"​ data-desc="​Điểm đặc biệt tại lễ khai trương nhà máy này là Phúc Sinh Sơn La đã mời rất nhiều đối tác, bạn hàng cà phê lớn trên thế giới từ Châu Âu, Châu Mỹ về dự để tận mắt chứng kiến chu trình sản xuất của nhà máy cà phê Việt Nam." cms-photo-caption="​Điểm đặc biệt tại lễ khai trương nhà máy này là Phúc Sinh Sơn La đã mời rất nhiều đối tác, bạn hàng cà phê lớn trên thế giới từ Châu Âu, Châu Mỹ về dự để tận mắt chứng kiến chu trình sản xuất của nhà máy cà phê Việt Nam."/><​span class="​fig">​Điểm đặc biệt tại lễ khai trương nhà máy này là Phúc Sinh Sơn La đã mời rất nhiều đối tác, bạn hàng cà phê lớn trên thế giới từ Châu Âu, Châu Mỹ về dự để tận mắt chứng kiến chu trình sản xuất của nhà máy cà phê Việt Nam. </​span>​
 +</​div>​
 +<div class="​article-photo inlinephoto">​
 +<img alt="​Sơn La muốn đột phá xây bản đồ cà phê trên thế giới ​ - ảnh 10" src="​https://​image2.tienphong.vn/​w665/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la9_kbkb.jpg"​ width="​600"​ class="​cms-photo"​ data-photo-original-src="​https://​image2.tienphong.vn/​Uploaded/​2018/​bpcpcgmv/​2018_11_08/​tienphong_ca_phe_son_la9_kbkb.jpg"​ data-desc="​Cũng tại buổi khai trương này, doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức cupping (thử nếm) cà phê pha tại chỗ thu hút sự quan tâm của các bạn hàng, đối tác nước ngoài."​ cms-photo-caption="​Cũng tại buổi khai trương này, doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức cupping (thử nếm) cà phê pha tại chỗ thu hút sự quan tâm của các bạn hàng, đối tác nước ngoài."/><​span class="​fig">​Cũng tại buổi khai trương này, doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức cupping (thử nếm) cà phê pha tại chỗ thu hút sự quan tâm của các bạn hàng, đối tác nước ngoài.</​span></​div>​
 +
 +<p class="​article-author cms-author">​
 +Khánh Huyền
 +</p>
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div class="​article-hot-video">​
 +<h3 class="​heading"><​span>​Video đang được xem nhiều
 +<img src="​https://​images.tienphong.vn/​web/​App_Themes/​img/​article-page/​videocameraclassic.png"/></​span></​h3>​
 +<div class="​content"​ id="">​
 +<iframe id="​videomostread5656077"​ src="​https://​player.explus.vn/​getPlayer?​video=https://​streaming.tienphong.vn/​92fa4ebc040c827d1cf7a96b409af345/​5be6a74d/​2018_11_08/​video/​may_bay_Lion_Air_gap_nan_he_lo_khuc_mac_trong_buong_lai_cua_JT610.mp4&​amp;​image=//​cms-i-3.zdn.vn/​tienphong-video/​2018_11_08/​video/​may_bay.jpg&​amp;​pub=tienphong.vn&​amp;​title="​ width="​100%"​ height="​350px"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen=""​ webkitallowfullscreen=""​ mozallowfullscreen=""​ oallowfullscreen=""​ msallowfullscreen=""​ scrolling="​no"></​iframe>​
 +<div class="​article-hot-video__title">​
 +Thêm một máy bay Lion Air gặp nạn, hé lộ khúc mắc trong buồng lái 
 +</​div>​
 +<div class="​article-hot-video__call-action">​
 +XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +
 +</​div>​
 +</​div>​
 +
 +
 +
 +
 +</​article><​div class="​article-col-ab"> ​
 +
 +<section class="​region article-list-news"><​p>​
 +<​h2><​span>​Cùng chuyên mục</​span></​h2>​
 +</p>
 +Xem thêm <​b>​Kinh tế</​b><​i class="​fa fa-plus"/>​
 +</​section>​
 +
 +<section class="​region article-list-news"><​p>​
 +<​h2><​span>​Mới - Nóng</​span></​h2>​
 +</p>
 +
 +</​section></​div>​
 +
 +
 +
 +</​div>​
 +</​div>​
 +
 +</​div><​script>​
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​all.js#​xfbml=1";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +</​script>​
 +laodong </​HTML> ​
snlamuntphxybncphtrnthgiikinht.txt · Last modified: 2018/11/15 16:23 (external edit)